« Fråga 4-klövern om tips för kost & viktnedgång/diet !

Fråga 4klövern

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.
  • Olle

    Hej!
    Jag undrar om ni skulle kunna ge ett exempel på ett matschema vid deff? Jag inser att kalorimängden varierar från person till person, men om ni skulle kunna utgå från någon sorts genomsnittsman?

    Ex en man, 180cm, 85kg (kanske behöver ca. 2200kcal för att ligga på “tillräckligt” underskott)

    Tack för en grym blogg