Diskutera inlägget: Enkelt förklarat ryggens anatomi

Enkelt förklarat ryggens anatomi

Ryggen är en av kroppens största muskelgrupper. Genom att förstå hur kroppen är utformad så kommer man också kunna förstå hur man ska tillämpa övningarna i gymmet. Ni kanske vill få “vidd”, men vilka övningar är bra för vidden, eller ni kanske vill få “tjocklek”, men vilka övningar är bra för det? Ja, så måste ni kunna anatomin, men fäste och funktion av musklerna. Så här kommer en snabb genomgång av ryggen.

Trapezius

Denna muskeln är den stora kappmuskeln. Förenklat så urspringer trapezius från ryggkotorna från Den sista Thorakal kotan ända upp till skallbasen. och fäster längst ut på scapula (skulderbladet) samt clavicula (nyckelbenet). Trapezius går att dela upp i 3 olika delar, detta på grund av att muskelfibrerna löper lite annorlunda.

– Övre
Muskelfibrena löper upp mot nacken. Funktionen ligger i att höja skulderbladet. Exempel på övning:  Shrugs
– Mellersta
Muskelfibrena löper horisontellt in mot ryggraden. Funktionen ligger i att adducera (trycka ihop) skulderbladet. Exempel på övning: Omvänd pecdec
– Nedre
Muskelfibrerna leder snett neråt mot ryggraden. Funktionen ligger i att sänka skulderbladet. Exempel på övning: Latsdrag

Rhomboideus

Muskeln ligger under trapezius och urspringer från ryggraden och fäster ute på scapula. Muskelns funktion är att adducera skulderbladet, alltså trycka ihop skulderbladet. Enklare betonat, trycka axlarna bakåt. Rhomboideus är uppdelad i två muskler.

– Major
– Minor

Dock har de i princip samma funktion, bara det att minor är aningen mindre än major.
Exempel på övning: Omvänd pecdec, drag bakom öron m.m.

Latisimus Dorsi

Detta är ryggens största muskel. V:et som många kallar det. Den urspringer från lumbalkotorna på ryggraden och leds hela vägen upp mot armen och fäster på insidan av överarmen. Många tror att denna muskel fäster på baksidan av armen och är med och utåtroterar axeln. Men så är inte fallet. Muskeln fäster på insidan och på så vis inåtroterar axeln. Därför har Latisimus även en stor del vid övningar som bänkpress. Dock är den huvudsakliga uppgiften adduktion av armen, vilket innebär att föra armen in mot kroppen.

Exmpel på övningar är: Rodd med armarna nära kroppen, Latsdrag m.m.

Rotatorcuffen

Skulle vi gå in djupt på rotatorcuffen så skulle det bli hur stort som helst. Den är uppbyggd av en hel del små muskler. Kort och gott så är deras uppgift att utåtrotera axeln. Rotatorcuffen är viktigare än man tror att träna. Det är oftast i någon av de här musklerna man är svag i om man åker på en skada i axeln. Många tror även här att Teres major är med och utåtroterar, men den gör tvärtom, den inåtroterar, då den fäster på insidan av armen och inte utsidan.

– Teres minor
– Infraspinatus
– Supraspinatus
– Subscapularis

Exempel på övningar: utåtrotation i kabeldrag, utåtrotation med viktskiva, baksida axeldrag.

Erector Spinae

Detta är ryggens långa sträckarmuskel. Även denna muskel är mer komplex än man tror och består av väldigt många små muskler. Men det jag tycker det räcker att man vet om att samlingsnamnet är Erctor Spinae och urspringer från ryggraden längst ner från bäckenet hela vägen upp mot skallbasen. Huvudfunktionen är som sagt att extendera bålen alltså sträcka ryggen bakåt.

Exempel på övningar är: Marklyft, rygglyft m.m.

Sammanfattning

Som ni märker så är det inte alltid så lätt som man tror. Det gäller att veta vart musklerna ligger i kroppen samt hur deras ursprung och fäste är, samt vilken funktion muskeln gör. Kan ni detta så kommer ni kunna prickskjuta era muskler. Lycka till!

 • Micke

  Rotatorcuffen är ett gemensamt namn för de muskler som stabiliserar axelleden, d.v.s. håller ledkulan på överarmsbenet på plats i ledpannan på skulderbladet. Det är endast två av musklerna (infraspinatus och teres minor) som utåtroterar axeln. De andra abducerar (supraspinatus) respektive inåtroterar (supraspinatus) överarmen. Därför går det inte att träna samtliga rotaturcuffmuskler med en övning eller en typ av övningar utan det krävs flera olika. Annars bra genomgång.

  • http://www.4-klovern.se Tomas Åström

   @ Micke

   Stämmer bra, fel av mig att säga att det bara är utåtrotation som sker. Det viktigaste att veta är att rotatorcuffen jobbar för stabiliteten i axeln & ofta är det utåtrotatorerna som är för svaga vilket leder till skada.

 • http://www.4-klovern.se ola

  Riktigt bra inlägg Tomme!

  Viktigt för många att veta om lite funktioner för ryggen, då den ofta är en skadebenägen kroppsdel för många unga som gammla.